Общи условия

Когато посещавате, разглеждате или използвате този сайт, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор и приемате, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. ЗАРА-11 ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна това ще се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор.

Сигурност

ЗАРА-11 ЕООД Ви гарантира, че Вашата лична информация, подадена в процеса на покупката ще бъде надеждно защитена. По никакъв повод и под никакъв предлог ние няма да продадем или предоставим Вашата лична информация на трета страна. Ние се задължаваме да използваме тази информация само в процеса на осъществяване и изпълнение на поръчката Ви, както и при нужда от помощ при бъдещи Ваши поръчки. По подразбиране някои оторизирани трети страни, които участват в разплащанията, доставката и други дейности, свързани с изпълненията на вашите поръчки, имат достъп до части от нашата база данни, които са свързани с изпълнението на техните задължения.

Отказ от права

Цялата информация, свързана със стоките и услугите, предлагани на този сайт се контролира ежедневно и независимо, както от ръководството на ЗАРА-11 ЕООД, така и от администраторите на сайта. Въпреки това информация свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки, както и остарели данни. ЗАРА-11 ЕООД си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод. ЗАРА-11 ЕООД не носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт. ЗАРА-11 ЕООД си запазва правото да отказва поръчки по всяко време, включително поръчки, които съдържат неверни цени или невярно описание на продукта; поръчки, за които ЗАРА-11 ЕООД има съмнения, че са в нарушение на действащите закони и поръчки, които ЗАРА-11  ЕООД счита, че са в ущърб на нейните интереси.

Отговорности

За стоки,закупени от сайта на ЗАРА-11 ЕООД и изпратени с куриерски служби същите носят отговорност за всяка загуба или нарушение целостта на стоката по време на доставката.

С подписването на разписката за приемане на стоката, Вие потвърждавате, че сте получили стоката във вид, количество и качество, което отговаря на поръчката Ви към ЗАРА-11 ЕООД.

Предложения

ЗАРА-11 ЕООД приветства всякакви коментари относно Вашия опит при разглеждането и пазаруването от  сайта, както и Ваши предложения относно подобряването на съдържанието, конструкцията или други елементи на сайта. Всякакви коментари, идеи и предложения относно съдържанието, програмирането или каквото и да е, отнасящо се до този сайт ще бъдат считани като собственост на ЗАРА-11 ЕООД и ЗАРА-11 ЕООД ще има правото да използва, разпространява, развива и продава такива идеи и предложения без изричното съгласие на техния автор - във всякакъв вид, форма и технология позната сега или в бъдеще и приносителят се отказва от всякакви искове за права върху тези идеи и предложения сега и за в бъдеще.

Законодателство

Този сайт е създаден и се контролира от ЗАРА-11 ЕООД, регистрирано по законите на Република България. Законодателството на Република България ще се прилага при спазването на тези права и задължения. Всички възникнали спорове по действието на този договор и произтичащите от него права и задължения ще се решават по приятелски начин чрез преговори. При не постигане на съгласие в едномесечен срок ще се отнасят и решават от съд в Република България, и всички страни се съгласяват изрично, че приемат юрисдикцията на този съд.

Цялостно съгласие

Тези права и задължения, заедно със самостоятелно поетите задължения на ЗАРА-11 ЕООД по гаранциите, изпращането, политиката на сигурност и други подобни задължения, поети от нас в този сайт съставят цялостното споразумение между Вас и ЗАРА-11 ЕООД

Продажби

Всички продажби на продукти от онлайн магазина на ЗАРА-11 ЕООД, включително и такива, заявени по телефона или имейл адрес, се извършват съгласно условията за поръчка, доставка, плащане, гаранции и рекламации, публикувани на този уеб сайт.

Допълнителни условия

Политика на поверителност

Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно вашата лична информация.

Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.

Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата компания. Всички дейности на ЗАРА-11 ЕООД  в Интернет са в съответствие с европейските нормативни актове (Директива 95/46/ЕС, 2002/58/ЕС на ЕС и Договорни конвенции ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) и нормативните актове на държавите в Централна и Източна Европа.Политиката за поверителност определя как да се отнасяме с информацията, която ЗАРА-11 ЕООД събира от вас при посещенията ви в този сайт.

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. ЗАРА-11 ЕООД не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например когато поръчвате продукти. Използване и съхраняване на личните данни ЗАРА-11 ЕООД може да използва личните ви данни за: целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация, за обща комуникация с вас или при осъществяване на продажба от разстояние на продукт предлаган от ЗАРА-11 ЕООД ЕООД.

Служителите на ЗАРА-11 ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Свобода на избора Вие контролирате информацията, която предоставяте на ЗАРА-11 ЕООД. Ако обаче изберете да не споделите тази информация с ЗАРА-11 ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на ЗАРА-11 ЕООД, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Непълнолетни лица

Непълнолетните лица не трябва да предават лични данни на сайта на ЗАРА-11 ЕООД без разрешението на своите родители или настойници. ЗАРА-11 ЕООД никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани на страницата Поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.