Гаранции и рекламации

Гаранции

Техническата информация, свързана с продуктите се базира на най-новите постижения на техниката и натрупания от нас опит. С оглед многообразието на материалите и обективните условия, потребителят не се освобождава от задължението си да изпробва нашите материали на своя отговорност за тяхната пригодност за предвидената от него цел при дадените обективни условия съблюдавайки отрасловите /технически/ изисквания и изискванията на фирмите, извършващи услуги.

Тъй като ние не можем директно да влияем върху употребата и обработката, производителят и/или дистрибуторът не носи отговорност, когато в процес на работа се стигне до отклонение от техническите указания.

Във всички случаи важат нашите общи търговски условия.

Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

Потребителят има право, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от получената стока в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка. В този случай  ЗАРА-11 ЕООД ще възстанови на потребителя заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от ЗАРА-11 ЕООД стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Рекламация

В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиентът го връща за сметка на ЗАРА-11 ЕООД и му се изпраща същият, а при липса на такъв - равностоен на закупения продукт. Замяната се съгласува с клиента, а при несъгласие за замяна на клиента се възстановява заплатената сума не по-късно от 20 дни, считано от датата на рекламацията. В този случай транспортните разходи са за сметка на ЗАРА-11 ЕООД.

Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

 

Адрес за връщане

ЗАРА-11 ЕООД 4004

Пловдив, ул. Димитър Талев 2А

тел. 0887 317 511